Chính Sách Quyền Riêng Tư

Để đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho khách hàng, Ghemassagenhapkhau.net luôn tuân thủ các quy định và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

  1. Thu thập thông tin cá nhân

Ghemassagenhapkhau.net chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi nhận được sự đồng ý của khách hàng hoặc khi khách hàng đăng ký mua sản phẩm, đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi hoặc đăng ký nhận thông tin từ Ghemassagenhapkhau.net. Thông tin cá nhân thu thập bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được Ghemassagenhapkhau.net sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, quản lý tài khoản của khách hàng, cập nhật thông tin khuyến mãi và các chương trình ưu đãi, tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.

Ghemassagenhapkhau.net cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc theo quy định của pháp luật.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Ghemassagenhapkhau.net sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin hiện đại nhằm đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi các hoạt động trái phép như truy cập trái phép, sử dụng trái phép, tiết lộ trái phép, thay đổi trái phép hoặc phá hoại trái phép.

  1. Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình tại bất cứ thời điểm nào bằng cách liên hệ với Ghemassagenhapkhau.net qua số điện thoại hoặc email được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Khách hàng có quyền yêu cầu Ghemassagenhapkhau.net ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình để liên lạc hoặc gửi thông tin khuyến mãi và ưu đãi.